Ridder Roa en de verliefde trol

Queer kinderboeken

Queer is een term die steeds vaker valt als het gaat over mensen die zich niet als heteroseksueel identificeren. In plaats van queer wordt ook de afkorting LHBTIQA+ gebruikt. Deze letters staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel, queer en aseksueel. De + wordt gebruikt om aan te geven dat er nog veel vormen zijn van gender en seksuele geaardheid die niet onder deze zeven letters vallen.

Ook in verhalen is steeds meer ruimte voor diversiteit op het gebied van gender en seksualiteit. Op deze pagina lichten we een aantal kinderboeken uit die in meer of mindere mate gaan over genderidentiteit en seksuele diversiteit. De boeken kunnen helpen vragen te beantwoorden die kinderen hebben of voor herkenning zorgen. Daarnaast zijn het fijne, grappige of leuke verhalen die heerlijk zijn om in te duiken.

Nog meer boeken over diversiteit en inclusiviteit vind je op onze speciale pagina. Want iedereen hoort erbij, uit welke wereld je ook komt, wat je ook gelooft en hoe je er ook uitziet. Boeken kunnen helpen om het gesprek aan te gaan en kinderen kennis te laten maken met nieuwe dingen en ideeën.