Mirjam Noorduijn

Mirjam Noorduijn

Mirjam Noorduijn (1961) studeerde Engelse taal- en letterkunde in Leiden en is sinds 2003 zelfstandig journalist en boekcriticus ( www.mirjam-noorduijn.nl ). Ze schreef en schrijft onder andere voor De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en Ons Erfdeel. Ze houdt van mensen en schrijvers met een naar buiten gerichte blik, variërend van Ursula K. Le Guin tot David Van Reybrouck tot Joke van Leeuwen. Daar komt ook haar fascinatie voor jeugdliteratuur vandaan. Ze woont in het Land van Heusden en Altena, waar je nog voorbij de horizon kunt kijken.
Lees meer