Lesvideo's bij 'Mohammed' - Petra van Helden

1. Bij de voedster Halima

 

Al vanaf zijn geboorte was duidelijk dat Mohammed bijzonder was. Ook zijn voedster Halima merkte dat. Zij en haar man ontdekten dat Mohammed een gezegend schepseltje is.

Vragen:

 1. Wat wordt er bedoeld met ‘een gezegend schepseltje’?
 2. Waaraan merkten Halima en haar man dat Mohammed gezegend was?
 3. Wat vind je van het idee dat er goede dingen gebeuren in het gezin van Halima door de komst van Mohammed?

2. Bij de monnik Bahira

Als kleine jongen maakt Mohammed, samen met zijn oom, een reis. Onderweg ontmoet hij de monnik Bahira. Bahira hoort hem uit en ontdekt: dit is de boodschapper waar in voorspellingen over is geschreven!

Vragen:

 1. Wat weet je over monniken?
 2. Welke tekenen zag Bahira in Mohammed?
 3. Wat zou Aboe Talib denken toen Bahira hem vertelde dat Mohammed een boodschapper van God zal worden?

3. Op de berg Hira

 

Mohammed heeft zich teruggetrokken op de berg Hira, als plotseling de engel Djibriel naast hem staat. Die geeft hem de opdracht om een tekst op te lezen. Mohammed weet niet wat hem overkomt. De neef van zijn vrouw Chadiedja weet te vertellen dat Mohammed een openbaring heeft gehad. Hij is een boodschapper van God!

Vragen:

 1. Mohammed trok zich terug op een berg om na te denken over belangrijke levensvragen. Kun jij je voorstellen dat je je terugtrekt om over dingen na te denken?
 2. Hoe reageerde Chadiedja toen Mohammed thuiskwam? Wat vertelde haar neef aan Chadiedja?
 3. Hoe reageerde Chadiedja daarop? Hoe zou jij reageren als je zoiets zou horen?

4. Met Aboe Bakr in de grot

 

Mohammed vertelde de mensen dat ze moesten geloven in één God, en geen godenbeelden meer moesten aanbidden. De leiders van Mekka wilden geen verandering en ze waren niet blij met de boodschap die Mohammed vertelde. Ze wilden hem te pakken krijgen en daarom hadden Mohammed en zijn vriend Aboe Bakr zich in een grot verstopt. Bijna werden ze ontdekt.

Vragen:

 1. Wat vind je er van dat Mohammed en Aboe Bakr moeten vluchten?
 2. Waarom denken de achtervolgers dat er niemand in de grot zit?
 3. Hoe zou het zijn om uit je stad of je land te moeten vluchten omdat je niet veilig bent?

5. Welkom in Medina

 

In Jatrib hadden ze naar de komst van Mohammed uitgekeken. Alle inwoners wilden dat Mohammed bij hen kwam wonen. Mohammed wilde niemand teleurstellen, daarom bedacht hij een mooie oplossing.

Vragen:

 1. Waarom wilde iedereen dat Mohammed bij hen kwam wonen?
 2. Hoe laat Mohammed bepalen waar hij gaat wonen?
 3. Wat vind je van deze oplossing?