Illustratie uit Mijn zelfleesboek voor groep 3 door Saskia Halfmouw

Het ene kind leert sneller lezen dan het andere. En het leerproces gaat ook niet altijd in een even regelmatig tempo. Soms lijkt het leren van nieuwe woorden te stagneren, en dan maakt je kind ineens weer een inhaalslag. Maar gaat het leren lezen en schrijven structureel niet lekker, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Dyslexie komt voor bij 5 à 10 procent van de bevolking. Vertaald naar een schoolklas betekent dit dat er gemiddeld 1 à 2 kinderen met dyslexie in een klas zitten.

Zeker met dyslexie is het belangrijk om boeken te lezen die aanspreken en aansluiten bij het taalniveau. Zo blijft het leesplezier behouden en leert het kind dat het niet uitmaakt wat je leest, zolang het maar leuk is om te lezen. Daarom hebben wij boeken verzameld die veel beeld bevatten en waarbij nieuwe zinnen vaak op nieuwe regels beginnen. Hierdoor zijn deze verhalen beter te lezen. Ook zijn verderop op deze pagina nog veelgestelde vragen en antwoorden rondom dyslexie uitgewerkt.