Vind voor elk kind het perfecte boek

Home > Auteurs > Selma Noort

Selma Noort

Selma Noort (PABO-opleiding – peuter/kleuterleidster) is kinderboekenschrijfster, beeldend kunstenaar, en moeder van drie zoons. Sinds 1979 worden haar boeken (voor 3 t/m 16 jaar) door uitgeverij Leopold uitgegeven. Verder schrijft Selma voorleesboeken, boekjes op AVI-niveau voor kinderen die leren lezen, voor kinderen met leesproblemen, en voor kinderen met Nederlands als tweede taal. Selma bezoekt PABO’s, (basis)scholen en bibliotheken om over haar werk en haar boeken te vertellen. Hiernaast zet zij zich enthousiast in voor taalstimulering door (voor)lezen en voor diversiteit in kinderboeken. Ze geeft hierover lezingen aan alle opleidingen voor onderwijs en kinderopvang, maar ook in bijvoorbeeld bibliotheken of op de brede school aan alle opvoeders en voorlezers. Selma werkt als Schoolschrijfster op scholen met kinderen met een (grote) taalachterstand. Ze komt ook graag voorlezen uit haar Grote voorleesboeken van… en liedjes zingen in de kleutergroepen.
Selma’s werk is in verschillende talen vertaald en werd bekroond met Zilveren Griffels en Vlag en Wimpels.

Selma Noort (PABO-opleiding – peuter/kleuterleidster) is kinderboekenschrijfster, beeldend kunstenaar, en moeder van drie zoons. Sinds 1979 worden haar boeken (voor 3 t/m 16 jaar) door uitgeverij Leopold uitgegeven. Verder schrijft Selma voorleesboeken, boekjes op AVI-niveau voor kinderen die leren lezen, voor kinderen met leesproblemen, en voor kinderen met Nederlands als tweede taal. Selma bezoekt PABO’s, (basis)scholen en bibliotheken om over haar werk en haar boeken te vertellen. Hiernaast zet zij zich enthousiast in voor taalstimulering door (voor)lezen en voor diversiteit in kinderboeken. Ze geeft hierover lezingen aan alle opleidingen voor onderwijs en kinderopvang, maar ook in bijvoorbeeld bibliotheken of op de brede school aan alle opvoeders en voorlezers. Selma werkt als Schoolschrijfster op scholen met kinderen met een (grote) taalachterstand....

  • Eilandheimwee - Bekroond met een Zilveren Griffel 1993
  • Mag ik je spook even lenen? - Bekroond met een Zilveren Griffel 2003
  • De zee kwam door de brievenbus - Bekroond met een Vlag & Wimpel 2016 en de Thea Beckmanprijs 2016
Selma Noort

Inspiratie met Selma Noort

40 jaar terug in de tijd met Selma Noort
Interview
40 jaar terug in de tijd met Selma Noort

Selma Noort schreef 40 jaar geleden haar eerste boek. Vele prachtige kinder- en jeugdboeken later vragen wij graag de schrijfster alles over haar jubileum. Lees hier het interview.